Registracija

Čekio pavyzdys

Jūs nelaimėjote.

Ačiū, kad perkate Lenor produktus.

Jūs laimėjote!

Informuojame, kad savo laimėjimą galėsite atsiimti parduotuvėje, kurią nurodėte registracijos metu, tik praėjus savaitei nuo žaidimo pabaigos – nuo 2016 m. birželio 6 d. Prizą privalote atsiimti su pirkimo kvitu iki 2016 m. birželio 13 d.

Prizai

Laimėtojai

Laimėtojai bus paskelbti po 2016.06.01

Taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Žaidimo užsakovas:UAB SANITEX
1.2. Žaidimo organizatorius yra UAB „Sorbum LT“,adresas J.Jasinskio g. 16G, Vilnius, el. paštas: v.lukauskaite@sorbum.eu.
1.3. Žaidimas vyksta visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiose Maxima parduotuvėse (toliau – Žaidimo vieta), kuriose prekiaujama kvapiosiomis granulėmis „Lenor Unstoppables“.
1.4. Žaidimas prasideda 2016 m. gegužės 17 d. ir baigiasi 2016 m. gegužės 30 d. (toliau – Žaidimo laikotarpis).

2. Prizų fondas

2.1. Žaidime yra galimybė laimėti:
2.1.1. Dėžutę skalbimo kapsulių ARIEL – prizų fonde yra 50 vnt. dėžučių.
2.1.2. Skalbinių minkštiklį LENOR Spring – prizų fonde yra 150 vnt. 925 ml butelių.

3. Žaidimo eiga ir dalyvavimo jame sąlygos

3.1. Norintis dalyvauti žaidime asmuo Žaidimo laikotarpiu Žaidimo vietoje turi pirkti bent vieną iš šių LENOR UNSTOPPABLES kvapiųjų granulių: kvapiosios granulės Lenor Fresh 275g, kvapiosios granulės Lenor Lavish 275g, arba kvapiosios granulės Lenor Bliss 275g ir gauti kasos čekį (toliau – Pirkimo čekis), kurio numeris bus naudojamas registruojantis ir dalyvaujant žaidime. Po nurodytas sąlygas atitinkančio pirkimo asmuo gali dalyvauti žaidime Žaidimo laikotarpiu užregistravęs gautą Pirkimo čekį internetiniame puslapyje http://www.smart-win.eu ir įvesdamas šiuos duomenis:
3.1.1. Pirkimo čekio numerį.
3.1.2. Vardą, pavardę, el. pašto adresą, miestą, telefono numerį.
3.1.3. Iš nurodyto sąrašo pasirinkti parduotuvę, kurioje laimėjimo atveju bus atsiimamas prizas.
3.2. Tas pats Pirkimo čekis gali būti registruojamas tik vieną kartą.
3.3. Asmuo, nepažeisdamas dalyvavimo žaidime apribojimų, nurodytų 3.2 punkte, gali dar kartą dalyvauti žaidime Žaidimo laikotarpiu, Žaidimo vietoje atlikdamas kitą LENOR UNSTOPPABLES kvapiųjų granulių pirkimą, atitinkantį Žaidimo sąlygas.
3.4. Bet koks bandymas klastoti, keisti ar kurti, įrašyti netikrą Pirkimo čekio numerį, vardą, pavardę, el. pašto adresą, klastoti ar nurodyti netikrą produkto įsigijimo faktą, ar panašūs veiksmai, kurie gali neigiamai įtakoti žaidimą, ar sukelti žalą žaidimo organizatoriui, bus nustatomi ir pažeidimus padarę asmenys traukiami atsakomybėn įstatymų nustatyta tvarka.
3.5. Asmuo registruodamas savo įsigijimą žaidimo internetiniame puslapyje, sutinka, kad jo įvestus asmeninius duomenis gaus bei tvarkys žaidimo organizatorius. Dalyvių asmens duomenys bus tvarkomi žaidimo administravimo, tame tarpe laimėtojų nustatymo, prizo perdavimo ir susijusiais tikslais. Duomenys bus tvarkomi ne ilgesnį nei vienerių metų terminą po žaidimo pabaigos ir prizų perdavimo. Dalyvis, pateikdamas žaidimo organizatoriui raštišką prašymą, turi teisę susipažinti su organizatoriaus tvarkomais jo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, teisę reikalauti ištaisyti neteisingus asmens duomenis, reikalauti nutraukti neteisėtus tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų. Dalyvis, nesutikdamas su jo duomenų tvarkymu ir (ar) pareikalavęs nutraukti duomenų tvarkymo veiksmus, praranda teisę dalyvauti žaidime ir/ar praranda teisę į žaidimo prizą.

4. Laimėtojų nustatymas ir prizo atsiėmimas

4.1. Internetiniame puslapyje www.smart-win.eu dalyviui suvedus 3.1 punkte nurodytus duomenis ir nesant neatitikimų žaidimo taisyklėms, kiekvienas laimėtojas bus išrinktas momentiniu būdu specialiai tam sukurta programa, kuri kintamu būdu generuoja laimėjimą, atsitiktine tvarka parinkdama vieną iš prizų fonde esančių/likusių prizų.
4.2. Organizatorius užtikrins, kad 7 dienų laikotarpyje nuo Žaidimo laikotarpio pabaigos, laimėtojo registravimosi metu nurodytoje parduotuvėje, kurioje jis pageidauja atsiimti prizą, būtų galimybė atsiimti laimėtą prizą, kurį laimėtojas turės atsiimti ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Žaidimo laikotarpio pabaigos.
4.3. Prizo atsiėmimo metu laimėtojas turės pateikti laimėjusį Pirkimo čekį.
4.4. Jei laimėtojas nustatytoje vietoje ir nustatytu terminu neatvyksta atsiimti prizo ar yra kitos aplinkybės, trukdančios perduoti prizą, laimėtojas praranda teisę į prizą ir organizatorius gali jį naudoti savo nuožiūra.
4.5. Organizatorius nėra atsakingas už atvejus, kai teisė gauti prizą, ar atsiimti/gauti laimėjimą negali būti realizuota dėl asmeninės dalyvio situacijos, šių taisyklių ar prizo perdavimo tvarkos pažeidimo. Tokiais atvejais jokia dalyvio žala neatlyginama ir negautas prizas ar jo vertė nekompensuojami.

5. Išlaidos susijusios su dalyvavimu žaidime

5.1. Dalyviui tenka visos jo išlaidos, kurias jis patiria dėl dalyvavimo žaidime.
5.2. Dalyviui tenka visos kitos išlaidos, kurios susijusios su jo asmenine situacija.

6. Skundai

6.1. Dalyvių skundai dėl žaidimo taisyklių pažeidimų gali būti pateikti raštu, skundą su juos pagrindžiančiais įrodymais pateikiant organizatoriui ne vėliau kaip iki 2016 m. birželio 15 d. Organizatorius pagrįstus skundus išnagrinėja ir į juos atsako per 30 dienų laikotarpį.

7. Baigiamosios nuostatos

7.1. Žaidimo organizatorius nėra atsakingas už jokias asmenines žaidimo dalyvio išlaidas.
7.2. Žaidimo prizai negali būti keičiami į kitas prekes, pinigus ar kitaip kompensuojami.
7.3. Organizatorius nėra atsakingas už dalyvio duomenų gavimą, siuntimą, praradimą, vėlavimą dėl techninių nesklandumų, už kuriuos organizatorius nėra atsakingas ir negali kontroliuoti.
7.4. Organizatorius nėra atsakingas už paslaugų techninius sutrikimus, sistemos ar programinės įrangos gedimus, veikimo vėlavimus ar panašius trukdžius, dėl kurių apribojamos dalyvavimo žaidime galimybės ar naudojimasis žaidimo internetiniu puslapiu.
7.5. Organizatorius pasilieka teisę neleisti dalyvauti ar diskvalifikuoti iš žaidimo asmenį, jei yra pagrindas įtarti, kad asmuo pažeidžia įstatymus ar šio žaidimo taisykles bei sąlygas.
7.6. Žaidime negali dalyvauti UAB „Sanitex“, UAB „Sorbum“ ir UAB „Maxima LT“ darbuotojai ir jų šeimos nariai.
7.7. Organizatoriaus sprendimu žaidimas gali būti atšauktas, pakeistas, įskaitant šių sąlygų pakeitimą.
7.8. Visos žaidimo sąlygos ir taisyklės skelbiamos www.smart-win.eu.